Ontwerp-sessies voor docenten en begeleiders

Een programma met vier verschillende organisaties in Amsterdam waarbij we samen met docenten en workshop begeleiders nieuwe manieren ontwikkelen om eenzaamheid bespreekbaar te maken bij nederlanders met migrantenachtergrond.

In het programma Taal voor Eenzaamheid wordt samen gezocht naar nieuwe woorden die ervaringen met eenzaamheid uitdrukken. Deelnemers aan de workshops worden co-creators van deze rijkere taal voor eenzaamheid.

‘Waar huist eenzaamheid’ wordt door gebruik te maken van een Instant Camera een foto gemaakt over waar je eenzaamheid in je lichaam ervaart. De ervaring van de deelnemers vormt het uitgangspunt voor het gezamenlijk bedenken van een beeld dat past bij het verhaal dat zij willen vertellen. 

Met deze twee methodes als startpunt willen we onderzoeken hoe taboes rondom eenzaamheid werken, verhalen verzamelen en uitwisselen over hoe dit zich manifesteert in verschillende culturen. 

Taal voor Eenzaamheid is tijdens de Aanpak Eenzaamheid Amsterdam in 2017/2018 ingezet als aanbod voor taalvrijwilligers bij Vrouw en Vaart in Nieuw West. Nu hebben we vanuit de gemeente de mogelijkheid gekregen om dit aanbod op te schalen naar vier locaties in de stad. Deze locaties zijn Protestants Diaconie, Gouden Mannen, Sipi taalcentra, Daadkracht en Vrouw en Vaart. Het doel is om samen met de taal-vrijwilliger/docenten en docenten die ‘empowerment’ trainingen geven het onderwerp eenzaamheid bespreekbaar te maken en samen na te denken hoe het thema een vast onderdeel zou kunnen worden van het lesaanbod. Het uiteindelijke doel is dat docent-vrijwilligers na deze workshops dit project zelf kunnen uitvoeren. 

In de bijeenkomsten nemen Madelinde Hageman (ontwerper, kunstenaar en initiatiefnemer van het project) en Mirjam Dorgelo (cultureel antropoloog en fotograaf) je mee in deze werkwijze. 

Hoe werkt het

Tijdens de introductiebijeenkomsten maken kunstenaar Madelinde Hageman en cultureel antropoloog Mirjam Dorgelo je bekent met het project en de mogelijkheden in de taallessen. De volgende stap bestaat uit de workshop Taal voor Eenzaamheid in de taallessen, uitgevoerd door Madelinde Hageman. In de opvolgende ontwerpsessies helpen Madelinde en Mirjam, samen met andere ontwerpers en kunstenaars, de docenten de werkwijze zich eigen te maken en hun eigen vorm daarin te vinden. Nadat de docent-vrijwilligers deze werkwijze een aantal keer hebben toegepast in hun eigen lessen, organiseren we na de zomer een bijeenkomst waarbij de docenten hun ervaringen en expertise met elkaar kunnen delen. Het traject wordt daarna afgesloten met een evaluatie (per locatie) waarbij we samen kijken hoe het bespreekbaar maken van eenzaamheid een blijvende plek kan innemen in de taallessen.