Als je in de Inuït/eskimo-taal het woord sneeuw vervangt door eenzaamheid krijg je de volgende lijst met poëtische woorden. Deze lijst is ter inspiratie, waarna we deze lijst willen uitbreiden nog nieuwe woorden.

Apun: eenzaamheid
Aput: uitgespreide eenzaamheid
Nutagak: poedereenzaamheid
Aniu: samengedrukte eenzaamheid
Ersertok: bewegende eenzaamheid
Akeirorak: nieuwe bewegende eenzaamheid
Pukak: suikereenzaamheid
Pokaktok: zoutachtige eenzaamheid
Ayak: eenzaamheid op kleren
Kimauguk: blokkerende eenzaamheid
Kalyuqiak: geribbeld eenzaamheid
Massak: met water gemengde eenzaamheid
Auksalak: smeltende eenzaamheid
Aniuk: eenzaamheid om te laten smelten
Akillukkak: zachte eenzaamheid
Milik: heel zachte eenzaamheid
Mitallak: zachte eenzaamheid die de opening in een gletsjer bedekt
Sillik: harde, korstige eenzaamheid
Kiksrukak: geglazuurde eenzaamheid in de dooi
Mauya: eenzaamheid die doorgebroken kan worden
Katiksunik: lichte eenzaamheid die diep genoeg is
om over te kunnen lopen
Iglupak: eenzaamheid voor het maken van iglo’s.